درباره آلتون سیستم

ما معتقدیم که روش های بهتری برای امنیت و نظارت وجود دارد. روشی با ارزش تر و کم دردسرتر که در آن مشتریان به جای مراقبت از خود دچار مراقبت می شوند.ما وسواس زیادی در مورد آن داریم و ماموریت ما کمک به مردم برای دستیابی به راحتی و امنیت بیشتر است. ما در بالاتر بردن امنیت منازل و مکان های تجاری تمرکز می کنیم. ما از ساده سازی امنیت برای همه از طریق نرم افزار و سخت افزار و آموزش مشتاق هستیم.

بنیانگذاری ما

آلتون سیستم توسط محمدرضا متوسلیان در سال ۱۳۸۸ تاسیس شد. به نام دوران پرداز نامگذاری شد و به عنوان یک فروشگاه ماشین های اداری و شبکه آغاز شد .در سال ۱۳۹۷ نام خود را به آلتون سیستم تغییر داد. ما راهنمای مبتدی برای تجهیز نرم افزاری و سخت افزاری هوشمند محل کار و منزل بودیم.

در حال حاضر با همکاری با شرکت های صاحب نام کشوری و مشتریان دولتی و غیر دولتی ، هتل ها ، کارخانه ها و شرکت های خصوصی در زمینه امنیتی و نظارتی ، اتوماسیون اداری و حضور و غیاب فعالیت خود را پر قدرت تر از گذشته ادامه می دهیم.

اعضای تیم حرفه ای آلتون سیستم

مهندس زارعی
پشتیبان محصولات

مهندس زارعی
پشتیبان محصولات

مهندس زارعی
پشتیبان محصولات

مهندس زارعی
پشتیبان محصولات