درباره آلتون سیستم

ما معتقدیم که روش های بهتری برای امنیت و نظارت وجود دارد. روشی با ارزش تر و کم دردسرتر که در آن مشتریان به جای مراقبت از خود دچار مراقبت می شوند.ما وسواس زیادی در مورد آن داریم و ماموریت ما کمک به مردم برای دستیابی به راحتی و امنیت بیشتر است. ما در بالاتر بردن امنیت منازل و مکان های تجاری تمرکز می کنیم. ما از ساده سازی امنیت برای همه از طریق نرم افزار و سخت افزار و آموزش مشتاق هستیم.

بنیانگذاری ما

آلتون سیستم توسط محمدرضا متوسلیان در سال ۱۳۸۸ تاسیس شد. به نام دوران پرداز نامگذاری شد و به عنوان یک فروشگاه ماشین های اداری و شبکه آغاز شد .در سال ۱۳۹۷ نام خود را به آلتون سیستم تغییر داد. ما راهنمای مبتدی برای تجهیز نرم افزاری و سخت افزاری هوشمند محل کار و منزل بودیم.

در حال حاضر با همکاری با شرکت های صاحب نام کشوری و مشتریان دولتی و غیر دولتی ، هتل ها ، کارخانه ها و شرکت های خصوصی در زمینه امنیتی و نظارتی ، اتوماسیون اداری و حضور و غیاب فعالیت خود را پر قدرت تر از گذشته ادامه می دهیم.